Research Projects

1. Divorce and separation and its consequences from the legal, multidisciplinary and comparative perspective

Current PhD projects:

 • A.G.F.M Flos, Contractual Freedom v. Protection of the Spouses: Boundaries to contractual freedom by entering marital property agreements. Supervisors: prof. dr. M.V. Antokolskaia, dr. B. Breederveld
 • A.E. Smit, Allegations of Sexual Abuse of Children in Divorce Procedures: Towards Evidence-Based Guidelines. Supervisors: prof. dr. M.V. Antokolskaia, prof. dr. C. Bijleveld

Recent PhD projects:

 • G.C.A.M. Ruitenberg, Belang van het kind bij de toepassing van het Haags Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (HKOV) (The Interest of the Child at the Application of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction) (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, series Familie & Recht, 2015), Supervisors: prof. dr. J. Doek, and prof. dr. M.V. Antokolskaia, For an English summary see link
 • M. Tomassen-van der Lans Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking (Tje Compulsory Parenting Plan: Legislation and Impact). Supervisors: prof. dr. M.V. Antokolskaia, prof. L.M. Coenraad, prof. dr. E. Niemeijer, (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, series Familie & Recht, 2015), For an English summary see link
 • N.D. Spalter, Grondslagen van partneralimentatie (Grounds of Maintenance between former Spouses). (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, series Familie & Recht, 2013). Supervisors: prof. dr. M.V. Antokolskaia, prof. dr. L.M. Coenraad, prof. dr. H.-J. Schulze. 2013, For an English summary see link

Current project:

 • M.V. Antokolskaia, C.J.W. van den Berg, C.C.J.H. Bijleveld, L.M. Coenraad, C. Finkenauer, G. de Groot, J. Kaljee M. Tomassen-van der Lans, Evaluatie pilot ‘Regierechter’ en pilot ‘Preventie vechtscheidingen’ ; in opdracht van de Raad voor de rechtspraak (Evaluation of the pilot ‘Judge –as-case-manager’ and pilot ‘Prevention of high-conflict divorce’) (for more information in Dutch see link ).

Recent projects:

 • Colloquium at 6 June 2016; ‘Vechtscheidingen, hoe pakken wij ze aan?’, for more information in Dutch see link .
 • M.V. Antokolskaia, participation in the Leverhulme International Network on New Families, New Governance, 2010-2015 for more information see link.
 • L.M. Coenraad, general reporter on the project ‘Prevention and Resolution of Parental Disputes (Relocation of Children), CDCJ, Raad van Europa, 2013-2014, for the full text of the Recommendations see link.
 • 2010: M.V. Antokolskaia, B. Breederveld, J.E. Hulst, W.D. Kolkman, F.R. Salomons, L.C.A. Verstappen. Rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek: Koude uitsluiting. Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan. (Total separation of property: Financial problems and unfair effects resulting from total separation of property that can occur through the termination of formal and informal relationships, along with a suggestion for instruments enabling the Government to tackle these problems (Commissioned by the WODC of the Ministry of Justice), WODC/VU/NILG, Boom Juridische uitgevers, series Familie & Recht, N 2, 2011. For an English summary of the Report see: link

2. Legal protection of elderly persons and persons with disabilities

Current projects

 • N. Stelma-Roorda, Levenstestamenten, geplaveide zekerheid of onverharde weg met valkuilen? Promotoren: prof. mr. M.V. Antokolskaia, dr. mr. K. Blankman, dr. V.I. Eichelsheim

 Recent projects

 • International symposium Legal Protection of Elderly 12 September 2016, for more information see link.
 • International conference Continuing Power of Attorney and the VN-Convention of the Rights of Persons with Disabilities 6 April 2016, for more information see: link
 • K. Blankman, K. Vermarien, Conformiteit van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het EVRM met de huidige en voorgestelde wetgeving inzake vertegenwoordiging van wilsonbekwame personen in Nederland (Is the current and proposed Dutch legislation on representation of legally-incapable persons in conformity with the VN-Convention of the Rights of Persons with Disabilities and the ECHM).  For full text of the Report in Dutch see link.
 • C. Blankman en J. Kaljee.  Onderzoek naar gebruik en toepassing van levenstestamenten (A Study of the Use and Application of the Continuing Power of Attorney]; Commissioned by the Royal Dutch Society of Public Notaries), 2013-2014. For full text in Dutch see link

3. Children’s rights

Current PhD projects:

 • W.D. de Haan, An intervention- based diagnostic instrument for assessing parenting potential in child protection cases. Supervisors: prof. dr. L.R. Alink, prof. dr. C. Finkenauer.

Recent projects:

 • M.V. Antokolskaia, W.M. Schrama, C. Bijleveld, G. van Rossum, K. Boele-Woelki, en C. Jeppesen de Boer, multidiciplinair (juridisch, empirisch, vergelijkend) onderzoek Meeroudergezag en donorschapsplan (Parental Responsibilities for More Than Two Parents: A Solution for Children with more than two parents? An empirical and comparative law research), Boom Juridische uitgevers, series Familie & Recht 2013. For an English summary of the Report see: link
 • L.R.A. Alink, S. Euser, A. Tharner, M.H. van IJzendoorn en M.J. Bakermans-Kranenburg, (2012). Prevalentie seksueel misbruik in de Nederlandse jeugdzorg in 2008-2010: Een kwantitatieve studie. (Prevalence of child sexual abuse among children in residential and foster care). Leiden: University of Leiden.

Selection of prior projects:

 • 20 mei 2009: M. Antokolskaia, L. Coenraad. Symposium De toekomst van het echtscheidingsrecht . Bundel Het nieuwe scheidingsrecht. Ouderschapsplan, positie van het kind, regierechter en collaborative divorce, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2010).
 • 2009: C. Forder. Report, ‘Recognition of a child by a woman’ commissioned by the Ministry of Justice. Submitted on 2nd February 2009 and published at parliamentary paper 2008-2009 30 551, nr. 24 in May 2009.
 • 2009: M.V. Antokolskaia, G.C.A.M. Ruitenberg. Rechtsvergelijkend onderzoek: Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden (Comparative law research: Tasks and Functions of the Central Authorities in Germany, England & Wales, France and Sweden). Een rechtsvergelijkend onderzoek in opdracht van het WODC van het Ministerie van Justitie, WODC/VU: Den Haag/Amsterdam. For an English summary of the Report see: link.
 • 2007: M.V. Antokolskaia, L.M. Coenraad. Rechtsvergelijkend onderzoek: Afspraken met betrekking tot kinderen bij scheiding van ongehuwde/niet-geregistreerde ouders. Een rechtsvergelijkend onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie, WODC/VU: Den Haag/Amsterdam, for the full text in Duch see: Full text.
 • 12-13 September 2006: M.V. Antokolskaia. Internationale Conference Convergence and Divergence of Family Law in Europe, book: Convergence and Divergence of Family Law in Europe, Intersentia, Antwerp, 2007. For more information see link.
 • 2005: C. Forder. Report on Transnational families, under the auspices of the Dutch Family Council, being part of the third signalement, presented to the Second Chamber of Parliament on 27th June 2005.
 • C. Forder. Report commissioned by Geraldine van Bueren, Director of the Programme on the Rights of the Child, Queen Mary and Westfield College, London, (EU financing), on the rights of the child-victims in Dutch law.
 • October 1998-January 1999: C. Forder. comparative law report prepared on `Civil Aspects of Emerging Forms of Registered Partnership’, commissioned by the Dutch Ministry of Justice. The report formed the basis for a policy-making conference organised by the Council of Europe and held at the Hague on 15th and 16th March 1999, where the report was presented.
 • April 1999: C. Forder. Advice commissioned by the Equal Opportunities Commission: the position of the sperm donor in relation to the mother, her female partner and the child.