Amsterdam Law and Behavior institute

Het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) is een interfacultair onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. In A-LAB bundelen vier faculteiten van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) hun krachten bij het doen van interdisciplinair onderzoek op het terrein van gedrag en recht. A-LAB is primair een netwerkorganisatie en een platform. Het meeste A-LAB onderzoek vindt plaats binnen onderstaande zelfstandige onderzoekscentra.