Symposium naleving omgangsgregeling

UITNODIGING

Op 15 mei 2019 organiseren het Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL) en het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) op de VU een Symposium Problemen met naleving omgangsregeling: Is een gezamenlijke procedure een oplossing?

Tijdens het eerste deel van dit symposium worden de resultaten van het WODC onderzoek ‘Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief’ gepresenteerd. Tijdens het tweede deel wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwe gezamenlijke procedure met gezinsvertegenwoordigers vanuit het perspectief van beleid, wetenschap, rechter, advocaten-mediator en mediator belicht.

Kosten deelname: €120 (inschrijving per dagdeel is niet mogelijk)

Programma: klik hier

Aanmelding: klik voor het digitale aanmeldingsformulier hier

Heeft u vragen over de aanmelding dan graag contact opnemen met het secretariaat (Gaby Madiredjo) secretariaat.pr.rch@vu.nl

Let op: het aantal plaatsen is beperkt, familierechtadvocaten en/of mediators krijgen bij inschrijving voorrang

Tijd: woensdag 15 mei 2019, 9.30 – 18:30

Locatie:  Amsterdam, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Hoofdgebouw, 16de etage, HG-16A00 Kerkzaal. Voor de routebeschrijving klik hier

Meer informatie:  g.c.a.m.ruitenberg@vu.nl

Opleidingspunten: advocaten kunnen 6 PO-punten bij de NOvA krijgen voor het bijwonen van het symposium (artikel 4.4, 4e lid van de Verordening op de advocatuur); voor mediators zijn 5 MfN-studiepunten door de Mediatorsfederatie Nederland toegekend

Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE