Onderwijs en andere activiteiten

VU Law Academy (VULA)

K. Blankman. Actualiteiten Jeugdrecht, Jeugdstrafrecht en Jeugd GGZ, 13 oktober 2010 (samen met T. Liefaard, C. Petiet en mr. F. Imkamp)

B. Breederveld . Vermogensrechtelijke gevolgen echtscheiding 2 daagse cursus (samen met Van Wieren)

L. M. Coenraad. Actualiteiten Burgerlijk procesrecht. Incompany Hogeschool van Amsterdam, 21 maart 2011

L. M. Coenraad. Actualiteiten Burgerlijk procesrecht. 27 april 2011

L. M. Coenraad. Actualiteiten Burgerlijk procesrecht. 12 oktober 2011

L. M. Coenraad. De civiele procedure en artikel 6 EVRM. 7 december 2011

Rechterlijke macht

K. Blankman Actualiteiten curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Rb. Alkmaar. 20 april 2011 (samen met L .van der Heide ).

B. Breederveld. SSR. Huwelijksvermogensrecht Verdieping, 2 daagse cursus (samen met A. Labohm).

B. Breederveld. SSR. Masterclass verrekenen, 2 daagse cursus (samen met A. Labohm en Van der Zande).

B. Breederveld. SSR. Diverse Incompany cursussen voor rechtbanken o.a Utrecht, Groningen, Zwolle/Lelystad, Almelo.

L. M. Coenraad. SSR. Familieprocesrecht, basis. 23 en 24 mei 2011.

L. M. Coenraad. SSR. Alimentatierecht, verdieping. 12 september 2011.

L. M. Coenraad SSR. Alimentatierecht, basis. 27 en 28 september 2011.

L. M. Coenraad. SSR. Familieprocesrecht, basis. 3 en 4 oktober 2011.

L. M. Coenraad. SSR. Alimentatierecht, verdieping. Incompany noordelijke gerechten. 25 oktober 2011.

C. Forder. Workshop: rechtstreekse toepassing van het Europese recht in familiezaken, Rechtbank Maastricht, 12 januari 2010.

C. Forder.Mensenrechten en familierecht. Cursus voor de rechters uit het arrondissement Den Bosch,12 april 2010.

C. Forder.Workshop: rechtstreekse toepassing van het Europese recht in familiezaken, Europadag, Hof Leeuwarden. 24 september 2010.

Beroepsopleiding advocatuur

K. Blankman en C. Forder. 6 en 13 december 2011 VSO cursus Jeugdrecht voor advocaat-stagiaires (samen met Ton Liefaard en mr. Cor Petiet) (onder voorbehoud.

K. Blankman: Onderdeel in OSR cursus voor BOPZ advocaten op 14 juni 2010.

B. Breederveld. OSR: VSO Huwelijksvermogensrecht “hebben is krijgen” 2 daagse cursus (samen met Burger).

B. Breederveld. OSR:Actualiteiten huwelijksvermogensrecht (samen met Zonnenberg).

Overig post-academisch onderwijs

K. Blankman. 8 juni 2010. Actualiteiten Jeugdrecht, Jeugdbeschermingsrecht en Jeugdstrafrecht. Universiteit Utrecht (samen met T. Liefaard en A. van der Linden).

B. Breederveld. Kluwer: masterclass verrekenen (samen met A. Labohm).

B. Breederveld. Kluwer: masterclass verdelen (samen met A. Labohm).

B. Breederveld. Lexlumen: de eigen woning bij echtscheiding, civiel en fiscaal (samen met Zandboer)

B. Breederveld. Lexlumen: inleiding huwelijksvermogensrecht.

L. M. Coenraad. Actualiteiten Familieprocesrecht, Kluwer Opleidingen, 1 december 2011.

C. Forder. Training Bureau Jeugdzorg: Bevoegdheden in omgangszaken, 25 maart 2011.

C. Forder. Training Limburg Bureau Jeugdzorg: De maatschappelijke werker en de kinderrechter, op 1 juli 2010 en 5 november 2010.