Prof. dr. C. (Caroline) Forder

Curriculum Vitae

Caroline Forder is als advocaat verbonden aan een advocatenkantoor in het centrum van Amsterdam. Ze is voornamelijk actief op het gebied van sociaal recht voor immigranten en op het gebied van familierecht. Sinds 2008 heeft zij een eigen bedrijf als onafhankelijk onderzoekster, schrijfster en trainer. Ze is sinds 2010 buitengewoon hoogleraar Rechten van het Kind aan de Vrije Universiteit. Hiervoor was zij vanaf 1999 buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. 

In meer dan honderd publicaties heeft ze de directe aanwendbaarheid van kinderrechten en familierechten onderzocht. Haar expertisegebieden zijn onder meer kinderrechten, geassisteerde bevruchting, ouderlijk gezag, huwelijksvermogensrecht, verschillende samenlevingsvormen van gezinnen, transseksualiteit en informatierechten omtrent afkomst en opvoeding. Tevens begeleidt zij drie promovendi; Nadia Ismaïli (inconsistenties in het vreemdelingen- en familierecht), Whitney de Haan ( judicial decision-making in child-protection cases) en Susanne Höfte (de uitvoeringspraktijk van de gesloten jeugdinrichtingen in Nederland getoetst aan het EVRM en het IVRK op het gebied van vrijheidsbenemende maatregelen en behandeling onder dwang).

Publicaties

Zie VU Research Portal