Mr. dr. E. (Esther) Pans

Curriculum Vitae

Esther Pans is sinds 2001 verbonden aan de Vrije Universiteit. Zij is gepromoveerd op ‘De grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht’ (diss. VU 2006) en is daarna de advocatuur in gegaan: eerst bij Beer advocaten (2006-2011), daarna bij Kennedy Van der Laan (2011-heden), waar zij zich heeft gespecialiseerd in gezondheidsrecht, medisch tuchtrecht en medisch aansprakelijkheidsrecht.

Met regelmaat geeft Esther cursussen, colleges en lezingen over onderwerpen op het gebied van onder meer de euthanasiewet, wilsbekwaamheid, het medisch beroepsgeheim en de juridische status van medisch-wetenschappelijke protocollen. Zij publiceert in diverse vaktijdschriften, waaronder het Nederlands Juristen Blad, Medisch Contact, Jurisprudentie Aansprakelijkheid, het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht.

Vanaf 2006 is Esther, naast haar baan als advocaat, verbonden aan de Afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit en verzorgt zij onder meer een gastcollege voor het mastervak Gezondheidsrecht. Tevens maakt zij als lid-jurist deel uit van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam.

In een wat verder liggend verleden heeft Esther korte tijd gewerkt als gerechtssecretaris bij de politierechter in Amsterdam, als juridisch medewerker van een internationaal bedrijf te Amstelveen en als student-assistent bij de sectie Strafrecht en Criminologie van de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties

Zie VU Research Portal