Mr. dr. G.C.A.M. (Geeske) Ruitenberg

Curriculum Vitae

Afgestudeerd aan de Vrije Universiteit met als afstudeerrichtingen Privaatrecht en Staats- en Bestuursrecht (2001). Sinds 2002 werkzaam aan de Vrije Universiteit bij de afdeling Privaatrecht als respectievelijk adjunct onderzoeker, assistent in opleiding (aio) en docent/onderzoeker. Geeske is gepromoveerd in 2015 op een proefschrift over het belang van het kind bij de toepassing van het Haags Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (HKOV). Het proefschrift is online beschikbaar, klik hier. Zij is lid van de werkgroep Jeugdrecht en gezondheidsrecht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Zij is auteur van diverse publicaties over met name kinderrechten en kinderontvoering. Voornaamste onderzoeksterreinen: internationale kinderontvoering, internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, jeugdrecht, Nederlands familierecht.

Zie VU Research Portal