Mr. dr. G.C.A.M. (Geeske) Ruitenberg

Foto Geeske Ruitenberg

Curriculum Vitae

Geeske Ruitenberg is universitair docent bij de afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit. Zij schreef een proefschrift over het belang van het kind in internationale kinderontvoeringszaken en is auteur van verschillende artikelen en (delen van) boeken en rapporten op het terrein van het familie- en jeugdrecht. Haar voornaamste onderzoeksgebieden zijn Nederlands familierecht, gezag en omgang, internationale kinderontvoering, kinderrechten (IVRK) en kinderbescherming.

Zie VU Research Portal