Mr. dr. K. (Kees) Blankman

Curriculum Vitae

Gepromoveerd in 1994 aan de VU op het onderwerp ‘Curatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op maat’. Universitair docent Familie-, buy Jeugd- en Gezondheidsrecht aan de Juridische faculteit van de VU sinds 1982. Rechter-plaatsvervanger aan de Rechtbank Zutphen. Redactielid van FJR en Journaal GGZ en recht. Lid Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Lid van de commissie Bewind en Familie van het LOK (Landelijk overleg kantonrechters). Auteur van diverse boeken en tijdschriftartikelen; inleidingen en preadviezen in binnen- en buitenland op het terrein van de bescherming, vertegenwoordiging en (dwang)behandeling van wilsonbekwamen. Onderzoek en advisering situeert zich op het grensgebied van het familie- en het gezondheidsrecht.

Zie VU Research Portal