Prof. mr. K. (Kees) Blankman

Curriculum Vitae

Gepromoveerd in 1994 aan de VU op het onderwerp ‘Curatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op maat’. Universitair docent Familie-, Jeugd- en Gezondheidsrecht aan de Juridische faculteit van de VU sinds 1982. Rechter-plaatsvervanger aan de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen. Redactielid van FJR en Journaal GGZ en recht. Lid Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Auteur van diverse boeken en tijdschriftartikelen; inleidingen en preadviezen in binnen- en buitenland op het terrein van de bescherming, vertegenwoordiging en (dwang)behandeling van wilsonbekwamen. Onderzoek en advisering situeert zich op het grensgebied van het familie- en het gezondheidsrecht. Benoemd per 1 februari 2019 op de leerstoel Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen.  De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Alzheimer Nederland.

Zie VU Research Portal