Prof. mr. L.M. (Lieke) Coenraad

Curriculum Vitae

Afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, doctoraal examen Nederlands recht, afstudeerrichtingen civiel recht en straf- en strafprocesrecht (1994). Gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Het beginsel van hoor en wederhoor in het Romeinse procesrecht (2000). Van 1999 tot 2006 universitair docent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Van 2006 tot 2011 universitair hoofddocent Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2011 hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens werkzaam in het post-academisch onderwijs als docent bij VU Law Academy, SSR en Kluwer Opleidingen. Van 2006 tot 2010 honorair rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Rotterdam. Sinds 2010 honorair raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam. Van 1999 tot 2006 redactiesecretaris van de Series Civil Procedure in Europe. Medewerker (sinds 2004) en redactielid (sinds 2008) van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging. Sinds 2009 medewerker van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Sinds 2010 lid van de Examencommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten, Vakkamer Burgerlijk Procesrecht, portefeuille Opleiding. Sinds 2010 lid van de Offerhaus Kring. Voornaamste onderzoekterreinen: familierecht, burgerlijk procesrecht, rechtspleging(srecht), rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis.

Publicaties

Zie VU Research Portal