Mr. dr. M. (Marit) Tomassen - van der Lans

Curriculum Vitae

Bachelor rechtsgeleerdheid behaald aan de Universiteit Utrecht (2008) en afgestudeerd voor de Master Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2009). In mei 2015 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar de regeling en werking van het verplichte ouderschaplan. Op dit moment is zij werkzaam als universitair docent aan de Vrije Universiteit. Voornaamste onderzoeksterreinen: Nederlands en vergelijkend familierecht m.n. het verplichte ouderschapsplan. 

Marit received her Bachelor of Laws from the University of Utrecht in 2008 and completed her Master in Private Law from Vrije University Amsterdam in 2009. From December 2008 to October 2009 she worked for the International Child Abduction Centre. In 2009-2015 she worked as a PhD researcher at the Vrije University Amsterdam. In 2015 she has defended a comparative, multidisciplinary PhD thesis on Compulsory Parenting Plans. Since 2015 she is researcher and lecturer at the Vrije University Amsterdam. Her main research areas are Dutch and comparative family law in particular the compulsory parenting plan.

Publicaties

Zie VU Research Portal