Projecten

1. (Echt)scheiding en haar gevolgen vanuit juridisch, multidisciplinair en vergelijkend perspectief

Lopende promotietrajecten:

 • A.G.F.M Flos, Contractual freedom v. protection of spouses boundaries to contractual freedom by entering marital property agreements from a comparative perspective. Promotoren prof. mr. M.V. Antokolskaia, dr. B. Breederveld
 • A.E. Smit, Allegations of Sexual Abuse of Children in Divorce Procedures: Towards Evidence-Based Guidelines. Promotoren prof. mr. M.V. Antokolskaia, prof. dr. C. Bijleveld

Afgerond:

 • G.C.A.M. Ruitenberg, Belang van het kind bij de toepassing van het Haags Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (HKOV). Promotoren: prof. mr. J. Doek, en prof. mr. M.V. Antokolskaia, klik hier voor inzien van het proefschrift.
 • M. Tomassen-van der Lans Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking. Promotoren prof. mr. M.V. Antokolskaia, prof. mr. L.M. Coenraad, copromotor prof. dr. E. Niemeijer. Promotie: 18 mei 2015, klik hier voor inzien van het proefschrift.
 • N.D. Spalter, Grondslagen van partneralimentatie. VU Vrije Universiteit (Den Haag: Boom, 2013). Promotoren prof. mr. M.V. Antokolskaia, prof. mr. L.M. Coenraad, copromotor prof. dr. H.-J. Schulze. Promotiedatum 18 september 2013, klik hier voor inzien van het proefschrift.

Lopende projecten:

 • M.V. Antokolskaia, C.J.W. van den Berg, C.C.J.H. Bijleveld, L.M. Coenraad, C. Finkenauer, G. de Groot, J. Kaljee M. Tomassen-van der Lans, Evaluatie pilot ‘Regierechter’ en pilot ‘Preventie vechtscheidingen’; in opdracht van de Raad voor de rechtspraak (Klik hier voor meer informatie op de website van de Raad voor de rechtspraak), looptijd: 2015-lopende.

Recente projecten:

 • Colloquium op 6 juni 2016; 'Vechtscheidingen, hoe pakken wij ze aan?', klik hier voor meer informatie.
 • M.V. Antokolskaia, deelname aan het Leverhulme International Network on New Families, New Governance, 2010-2015 met medewerking van L.M. Coenraad. (Klik hier voor meer informatie).
 • L.M. Coenraad, consultant bij de Raad van Europa (CDCJ) in het project 'Prevention and Resolution of Parental Disputes (Relocation of Children), 2013-2014, met medewerking van prof. mr. M.V. Antokolskaia en porf. mr. W.M. Schrama. Klik hier voor de Recommendation.
 • 2010: M.V. Antokolskaia, B. Breederveld, J.E. Hulst, W.D. Kolkman, F.R. Salomons, L.C.A. Verstappen. Rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek: Koude uitsluiting. Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan. Een rechtsvergelijkend onderzoek in opdracht van het WODC van het Ministerie van Justitie, WODC/VU/NILG, Boom Juridische uitgevers, reeks Familie & Recht, N 2, 2011. Klik hier  voor inzien van het rapport.

2. Juridische bescherming van ouderen en mindervaliden

Lopende promotietrajecten:

 • N. Stelma-Roorda, Levenstestamenten, geplaveide zekerheid of onverharde weg met valkuilen? Promotoren: prof. mr. M.V. Antokolskaia, dr. mr. K. Blankman, dr. V.I. Eichelsheim

Recente projecten:

 • Internationaal symposium Legal Protection of Elderly 12 September 2016, voor meer informatie klik hier.
 • Conferentie levenstestamenten en het VN-gehandicaptenverdrag op 6 april 2016, klik hier voor meer informatie.
 • Blankman, K. Vermarien, Conformiteit van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het EVRM met de huidige en voorgestelde wetgeving inzake vertegenwoordiging van wilsonbekwame personen in Nederland. Klik hier voor het rapport.
 • Blankman en J. Kaljee. Onderzoek naar gebruik en toepassing van levenstestamenten; in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (2013-2014).

3. Rechten van het kind

Lopende promotietrajecten:

 • W.D. de Haan, An intervention-based diagnostic instrument for assessing parenting potential in child protection cases. Promotoren prof. dr. L.R. Alink, prof. dr. C. Finkenauer

Recente projecten:

 • M.V. Antokolskaia, W.M. Schrama, C. Bijleveld, G. van Rossum, in samenwerking met K. Boele-Woelki, en C. Jeppesen de Boer, multidiciplinair (juridisch, empirisch, vergelijkend) onderzoek Meeroudergezag en donorschapsplan, 2013
 • L.R.A. Alink, Deelonderzoek in het kader van het onderzoek van Commissie Samson: L.R.A. Alink, S. Euser, A. Tharner, M.H. van IJzendoorn en M.J. Bakermans-Kranenburg, (2012). Prevalentie seksueel misbruik in de Nederlandse jeugdzorg in 2008-2010: Een kwantitatieve studie. (Prevalence of child sexual abuse among children in residential and foster care.). Leiden: Universiteit Leiden.

Selectie van eerdere projecten:

 • 20 mei 2009: M. Antokolskaia, L. Coenraad. Symposium De toekomst van het echtscheidingsrecht . Bundel Het nieuwe scheidingsrecht. Ouderschapsplan, positie van het kind, regierechter en collaborative divorce, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2010 (Klik hier voor meer informatie).
 • 2009: C. Forder. Report, ‘Recognition of a child by a woman’ commissioned by the Ministry of Justice. Submitted on 2nd February 2009 and published at parliamentary paper 2008-2009 30 551, nr. 24 in May 2009.
 • 2009: M.V. Antokolskaia, G.C.A.M. Ruitenberg. Rechtsvergelijkend onderzoek: Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden. Een rechtsvergelijkend onderzoek in opdracht van het WODC van het Ministerie van Justitie, WODC/VU: Den Haag/Amsterdam, (Full text).
 • 2007: M.V. Antokolskaia, L.M. Coenraad. Rechtsvergelijkend onderzoek: Afspraken met betrekking tot kinderen bij scheiding van ongehuwde/niet-geregistreerde ouders. Een rechtsvergelijkend onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie, WODC/VU: Den Haag/Amsterdam, (Full text).
 • 12-13 September 2006: M.V. Antokolskaia. Internationale conferentie Conference Convergence and Divergence of Family Law in Europe, bundel: Convergence and Divergence of Family Law in Europe, Intersentia, Antwerpen, 2007, (klik hier voor meer informatie).
 • 2005: C. Forder. Report on Transnational families, under the auspices of the Dutch Family Council, being part of the third signalement, presented to the Second Chamber of Parliament on 27th June 2005.
 • C. Forder. Report commissioned by Geraldine van Bueren, Director of the Programme on the Rights of the Child, Queen Mary and Westfield College, London, (EU financing), on the rights of the child-victims in Dutch law.
 • October 1998-January 1999: C. Forder. Comparative law report prepared on `Civil Aspects of Emerging Forms of Registered Partnership’, commissioned by the Dutch Ministry of Justice. The report formed the basis for a policy-making conference organised by the Council of Europe and held at the Hague on 15th and 16th March 1999, where the report was presented.
 • April 1999: C. Forder. Advice commissioned by the Equal Opportunities Commission: the position of the sperm donor in relation to the mother, her female partner and the child.