Amsterdams Centrum voor Familierecht

Het Amsterdams Centrum voor Familierecht ACFL is een multidiciplinair onderzoekscentrum op het gebied van familie & recht. ACFL is in 2010 opgericht door onderzoekers van de Rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. De onderzoekers van ACFL beschikken over uiteenlopende expertises op het gebied van het Nederlands, vergelijkend en Europees personen- familie- en jeugdrecht en de gedragswetenschappen. Een belangrijk doel van ACFL is het bundelen van deze kennis van zijn onderzoekers en het scheppen van een optimale omgeving voor de combinatie van klassiek-juridisch nationaal, rechtsvergelijkend en multidisciplinair (empirisch) onderzoek. Voorts beoogt ACFL bij te dragen aan het wetenschappelijk debat over de ontwikkeling van het Nederlands familierecht, alsmede aan het brede internationale discours over de ontwikkeling van familie & recht in Europa en daarbuiten. ACFL stelt zich daarnaast tot doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van familie & recht tussen juristen en gedragswetenschappers in Nederland en in andere landen.

Het ACFL vormt samen met het Notarieel Instituut Groningen (NIG) van de Rijksuniversiteit Groningen en het Utrecht Centre for European Research in Family Law (UCERF) van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht de Alliantie Familie & Recht, die op haar beurt in het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) participeert. De Alliantie geeft de boekenreeks Familie & Recht (Boom Juridische uitgevers) uit, onderdeel van de NILG- boekenserie. Sinds 2012 heeft ACFL nauwe banden met het onderzoeksinstituut Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) van de Vrije Universiteit. Sinds 2011 heeft ACFL tevens een samenwerkingsverband met de Rechtbank Amsterdam.