Kees Blankman benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de VU

Hij is benoemd per 1 februari 2019 op de leerstoel Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen

01-03-2019 | 17:14

De bijzondere leerstoel is ingesteld op de VU vanwege de Stichting Alzheimer Nederland. Kees Bankman zal zich  in zijn onderzoek – blijven – bezig houden met curatele, bewind, mentorschap en levenstestamenten en zorg aan wilsonbekwame meerderjarigen, ev. onder dwang. Vanuit zijn ‘field of expertise‘ heeft hij diverse bijdragen geleverd aan FJR. Zijn inaugurele rede staat gepland op 24 oktober 2019 vanaf 15.45 uur. Meer informatie hierover en over het op die dag te houden Symposium over Adult guardianship measures and private mandates, komt te zijner tijd op deze website te staan.