Missie

Het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) is een interfacultair onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam.
A-LAB bestudeert vraagstukken op het gebied van recht en gedrag. Het doet dit vanuit een inter- of multidisciplinair perspectief.
A-LAB beoogt de bevordering van hoogstaand onderzoek, kennis en informatie op het gebied van recht en gedrag, vanuit multidisciplinair perspectief.

A-LAB (voorheen Phoolan Devi) is een samenwerkingsverband van de faculteiten der RechtsgeleerdheidGedrags- en Bewegingswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Business en Economics van de Vrije Universiteit en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), een van de instituten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het brengt verschillende disciplines samen voor inhoudelijk vernieuwend onderzoek op het terrein van crimineel en ander norm overschrijdend gedrag en van rechtshandhaving en niet-strafrechtelijke vormen van conflictoplossing.
A-LAB levert een bijdrage aan de versterking van het empirische rechtswetenschappelijk onderzoek en zodoende voor een aanvulling zorgen op normatief dogmatisch onderzoek en tegelijkertijd ook sociaalwetenschappelijk en gedragswetenschappelijk onderzoek sensitief maken voor rechtswetenschappelijke perspectieven als ethiek, rechtspositie en –bescherming, en wet- en regelgeving.
A-LAB is een academisch platform, herkenbaar en toegankelijk voor beleid, praktijk en media. Men kan zich wenden tot A-LAB met vragen op het gebied van recht en gedrag op regionaal en nationaal niveau.

De komende jaren gaat A-LAB uitbreiden. Zowel thematisch als op het gebied van omvang (meer fellows) en samenwerking (meer faculteiten en universiteiten). A-LAB zal de samenwerking aangaan met meer disciplines en universiteiten.