Onderzoek

Onderzoekthema's

Het Amsterdam Law and Behavior Instituut concentreert het onderzoek op een beperkt aantal inhoudelijk samenhangende terreinen: ‘(Strafrechtelijke) interventies’ en ‘Criminaliteit en andere levensdomeinen’. Op ieder thema wordt door wetenschappers uit verschillende disciplines samengewerkt. Centraal staan telkens theoretische vragen, empirische bestudering van het fenomeen en (juridisch) normatieve implicaties.

Lopende onderzoeken

Op dit moment zijn er twee lopende onderzoeken: (Strafrechtelijke) interventies en Criminaliteit en andere levensdomeinen.