Opvoeding en Welbevinden van Kinderen van Gedetineerde Moeders

Drs. Sanne Hissel

Promotors: prof. dr. Catrien Bijleveld (promotor), prof. dr. Carlo Schuengel (promotor),
prof. dr. Peter van der Laan (promotor), dr. Mirjam Oosterman (begeleider),
dr. Menno Ezinga (begeleider).

De laatste tien jaar verdubbelde het aantal vrouwen in detentie in Nederland van ongeveer 400 naar 800 (in 2007). Naar schatting heeft de helft van deze vrouwen minderjarige kinderen (Slotboom, Bijleveld, Day & Van Giezen, 2008). Dat betekent dat er waarschijnlijk ook een forse toename is van het aantal kinderen waarvan de moeder in detentie zit.  Er wordt aangenomen dat de moeder vaak nog de enige verzorger is (Ezinga, Hissel, Bijleveld & Slotboom, 2009; Murray & Farrington, 2008). De kinderen krijgen daardoor, naast de scheiding van hun moeder, ook vaak een of meerdere wisselingen van verzorgers te verwerken. Zij komen terecht in situaties waarin de opvoeding op complexe manieren is verdeeld. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van gedetineerde moeders aan zeer veel risicofactoren bloot staan (Murray & Farrington, 2008).

Een eerste vraag is of deze kinderen door de detentie van hun moeder schade oplopen, of dat die schade aan andere oorzaken te wijten is. Een andere vraag is in welk verzorgingsarrangement kinderen van gedetineerde moeders het best functioneren. Het gaat er hier met name om of de moeder en de nieuwe dagelijks verzorgers van de kinderen elkaar ondersteunen, of juist ondermijnen in hun opvoedingstaken. Tegen deze achtergrond is de doelstelling van dit onderzoeksproject om de samenhang tussen detentie en delinquentie van de moeder, het welbevinden van haar kinderen, en het functioneren van het verzorgingssysteem te onderzoeken. Het project loopt van augustus 2009 tot augustus 2013 en wordt uitgevoerd door Sanne Hissel. Zij is als promovendus verbonden aan het Phoolan Devi instituut, een samenwerkingsverband tussen de afdeling Orthopedagogiek van de Vrije Universiteit en het NSCR.