Formal and informal guardianship

Maud van Bavel

Promotors: prof. dr. Henk Elffers (NSCR) & prof. dr. H. Boutellier (FSW-VU)

Het begrip ‘Guardianship’ komt uit de ‘crime triangle’ van de routine activiteiten theorie van Felson en Cohen (1979), en houdt in dat minimaal drie elementen bij elkaar moeten komen wil criminaliteit zich voordoen: een gemotiveerde dader, een geschikt doelwit en de afwezigheid van bekwame guardian. Cohen en Felson definiëren guardianship als ‘elke ruimtelijk en temporeel specifiek toezicht van mensen of eigendom door andere mensen, dat criminaliteit kan voorkomen’.  De guardian is om deze reden dé actor die door slechts aanwezig te zijn, een delict al zou kunnen voorkomen.

Er is veel onderzoek verricht naar de informele guardians; gewone burgers die een oogje in het zeil houden, maar in dit kader is aanzienlijk minder aandacht uitgegaan naar de formele tegenhanger. Het huidige onderzoek richt zich op informele en de formele guardians in de vorm van de politie en veiligheidsmedewerkers, en verkent de interactie tussen de twee. Door middel van onder andere observaties, interviews en sociale experimenten zal bekeken worden wat de relatie is tussen de twee type guardians en hoe de formele guardian zijn informele tegenhanger beïnvloedt bij de keuze om wel of niet zijn of haar guardianship uit te oefenen als criminaliteit zich voordoet. Het promotie onderzoek naar ‘formal and informal guardianship’ is een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).