Onderzoekthema's

Het Amsterdam Law and Behavior Instituut concentreert het onderzoek op een beperkt aantal inhoudelijk samenhangende terreinen: ‘(Strafrechtelijke) interventies’ en ‘Criminaliteit en andere levensdomeinen’. Op ieder thema wordt door wetenschappers uit verschillende disciplines samengewerkt. Centraal staan telkens theoretische vragen, empirische bestudering van het fenomeen en (juridisch) normatieve implicaties.

Het thema ‘(Strafrechtelijke) interventies’ richt zich op het hele spectrum van interventies op normoverschrijdend gedrag, van non-interventies door bystanders en lichte interventies door informele guardians tot de zwaarste sanctie die we in ons strafrecht kennen, de gevangenisstraf.

Het thema ‘Criminaliteit en andere levensdomeinen’ richt zich op de reciproke en mogelijk spurieuze relatie tussen delinquent gedrag en negatieve (of positieve) uitkomsten op andere levensdomeinen zoals intieme relaties, maatschappelijke carrière, en gezondheid.