Seed money

A-LAB heeft jaarlijks ruim k€40 aan “zaaigeld” beschikbaar om interdisciplinaire samenwerking binnen het instituut te stimuleren en te versterken. Je kunt hierbij denken aan het maken van een eerste start met een gezamenlijk onderzoeksproject, het organiseren van een interdisciplinaire bijeenkomst, activiteiten die leiden tot gezamenlijke publicaties en netwerkopbouw. Enkele voorbeeld van toegekende subsidies zijn: cofinanciering van een gezamenlijk promotietraject van NSCR en RCH, contractverlenging van twee junioronderzoekers op gezamenlijke onderzoeksprojecten, congresdeelname uitmondend in een gezamenlijke publicatie en congresdeelname en onderzoeksverblijf ten behoeve van een nieuwe interdisciplinaire samenwerking met een buitenlandse onderzoeker. A-LAB-onderzoekers zijn van harte uitgenodigd om een aanvraag voor een bijdrage in te dienen.

Dit kan door het invullen van dit formulier

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Anniek van der Schuijt, E: j.m.vander.schuijt@vu.nl.

De deadlines (onder voorbehoud) voor 2020 zijn:

  • 1 maart 2020
  • 1 juni 2020
  • 1 september 2020
  • 1 december 2020

Als fellow van A-LAB wordt je ook op de hoogte gehouden van nieuwe subsidierondes via de nieuwsbrief.