Organisatie

Het Amsterdam Law and Behavior (A-LAB) instituut is een interfacultair onderzoeksinstituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam. A-LAB is een samenwerkingsverband tussen de faculteiten der Rechtsgeleerdheid, Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Business en Economics aan de Vrije Universiteit en het NWO instituut Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). In dit samenwerkingsverband voeren de faculteiten en het NSCR een deel van hun onderzoek samen uit.

Bij A-LAB zijn zowel individuele onderzoekers als onderzoeksgroepen en -clusters aangesloten. Dit laat zien dat onderzoek in grote autonomie wordt uitgevoerd en dat A-LAB in het bijzonder het multidisciplinaire karakter en de interdisciplinaire samenwerking wil faciliteren. Bindend is bovendien het overkoepelende thema van recht en gedrag.

Voorbeelden van aangesloten programma's of onderzoeksgroepen: Amsterdam Centre for Comprehensive Law, Amsterdams centrum voor familierecht, het Spinhuis Center en niet te vergeten het NSCR. Onderzoekers van het NSCR zijn tevens fellow van A-LAB.

Het managementteam bestaat uit:
prof. dr. P.H. van der Laan – Vrije Universiteit Amsterdam / NSCR
prof. dr. mr. M.V. Antokolskaia– Vrije Universiteit Amsterdam
prof. dr. E.R. Kleemans – Vrije Universiteit Amsterdam
dr. J.W. (Jan-Willem) van Prooijen– Vrije Universiteit Amsterdam