Publicatie Perspectieven op het Instituut Asbestslachtoffers.

Publicatie in samenwerking met Amsterdam Centre for Comprehensive Law (ACCL) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

11-04-2016 | 12:45

mr. Berber Laarman, mr. dr. August Van en prof. mr. dr. Arno Akkermans publiceren het rapport Perspectieven op het Instituut Asbestslachtoffers. Een verkennend onderzoek naar het functioneren van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het onderzoek keek naar de kritiek op het Instituut Asbestslachtffers (AIS) en de mogelijke verbeteringen voor de werkwijze van het AIS.

Het rapport is Open Access beschikbaar op VU DARE:

Laarman BS, Van AJ, Akkermans AJ (2016), Perspectieven op het Instituut Asbestslachtoffers. Een verkennend onderzoek naar het functioneren van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Den Haag: Boom juridisch, 2016.