Publicatie Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces.

Publicatie van onderzoek in opdracht van het WODC in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

11-04-2016 | 11:41

dr. Marijke Malsch, Nathalie Dijkman, MSc en prof. dr. mr. Arno Akkermans publiceren het privacy rapport Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces. Uit hun onderzoek blijkt dat politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak veel beleidsmaatregelen kennen om de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers te beschermen. Maar die worden niet altijd toegepast. Bij ernstige criminaliteit is er veel aandacht voor de privacy van het slachtoffer. Maar slachtoffers in minder ernstige zaken worden niet altijd goed geïnformeerd, en beschermingsmaatregelen worden hun niet altijd aangeboden.

Het rapport is Open Access beschikbaar op VU DARE:

Malsch M, Dijkman N, Akkermans AJ (2015), Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces. Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Amsterdam: NSCR & VU 2015