Colloquium Vechtscheidingen

Vechtscheidingen: Hoe pakken wij ze aan?

30-05-2016 | 16:43

Op maandag 6 juni a.s. van 13.30 tot 17.00 uur organiseren het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) en het Amsterdams Centrum voor Familie en Recht (ACFL) aan de VU, in samenwerking met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), een colloquium over vechtscheidingen. Het doel daarvan is de academische juristen en gedragswetenschappers, rechters, hulpverleners, beleidsmakers en politici bijeen te brengen om het fenomeen vechtscheiding vanuit verschillende invalshoeken te belichten en vervolgens gezamenlijk daarover te brainstormen.

Sprekers zijn Prof. Masha Antokolskaia (VU), Mr. Monique Fiege (Rechtbank Rotterdam), Prof. Lieke Coenraad (VU), Diane te Beek MSc (Altra Amsterdam), Mairith Volp (Tweede Kamer) en Anne Smit (VU).

Toegang is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt. Graag aanmelden bij Anne Smit (a.e.smit@vu.nl).