Recent nieuws

IOVIS Centre for Peace and Conflict gaat door als PACS

18-03-19

PACS staat voor centre for Peace And Conflict Studies. IOVIS, een academisch netwerk op de VU op het gebied van vrede en conflict, werd in 2017 opgericht met steun van de VU vereniging.

Nieuw in A-Lab boekenreeks: onderzoek Slachtofferadvocatuur

18-03-19

Regelmatig brengen A-LAB deelnemers boeken uit, via de website en nieuwsbrief lichten wij deze uit.

Faculteit rechtsgeleerdheid VU kiest als speerpunt Empirical Legal Studies

18-03-19

In het kader van het ‘Sectorplan rechtsgeleerdheid’, onderdeel van het ‘Domeinbeeld Social Sciences and Humanities (SSH)’ is voor de faculteiten rechtsgeleerdheid circa 6 miljoen Euro per jaar beschikbaar gesteld, voor de duur van zes jaar, en met uitzicht op het structureel worden van deze middelen als alle doelstellingen worden gehaald.

Marieke Polhout datamanager A-LAB

18-03-19

Misschien weet u nog niet dat u er een nodig hebt, maar met de nieuwe Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en alle ELS plannen zou dat wel eens snel kunnen veranderen: een datamanager.

A-LAB onderzoek heeft impact: Tweede Kamer vraagt briefing door onderzoekers

18-03-19

Na ontvangst van onderzoeksrapport vragen Tweede Kamer leden om een briefing door betrokken onderzoekers.

Masha Antokolskaia en Geeske Ruitenberg nemen deel aan technische briefing in de Tweede Kamer

15-03-19

Op 12 maart is in de Tweede Kamer het rapport over de naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding mondeling door de onderzoekers toegelicht.

Kees Blankman benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de VU

01-03-19

Hij is benoemd per 1 februari 2019 op de leerstoel Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen

Nationale Stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS)

01-03-19

Rapport Nationale stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS) is gepubliceerd.

Oprichting Familierecht in Europa: Academisch Netwerk (FL-EUR)

22-02-19

Op 1-2 februari 2019 is tijdens de oprichtingsvergadering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam het academische netwerk ‘Family Law in Europe’ (FL-EUR) opgericht.

Publicatie rapport Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding

19-02-19

Het rapport is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd.

Lezing Harvard-hoogleraar Cass Sunstein groot succes

28-01-19

A-LAB maakte samen met het Amsterdam Center for Law and Economics een lezing door Cass Sunstein mogelijk.

Promotie Nadia Ismaïli

21-01-19

Nadia Ismaïli heeft op 11 januari 2019 succesvol haar proefschrift verdedigd.

Rapport Landelijke Evaluatie Piketmediation

10-01-19

Eva de Jong en Daniëlle Brouwer publiceren Rapport Landelijke Evaluatie Piketmediation.

Nieuwe Koers A-LAB

10-12-18

Op 22 november gaf de nieuwe directeur A-LAB prof. mr. Arno Akkermans een presentatie tijdens de eerste A-LAB borrel.

Bregje Dijksterhuis in debat op Radio 1

20-11-18

Op zondag 28 oktober 2018 ging het radiopgromma 'kwesties' op Radio 1 over vaders die hun kinderen na scheiding niet te zien krijgen