Recent nieuws

Onderzoek naar de ervaringen van gevolmachtigden/ vertegenwoordigers met het levenstestament

27-05-20

De Vrije Universiteit is op zoek naar gevolmachtigden of vertegenwoordigers die mee willen werken aan een onderzoek gericht op de ervaringen van mensen met het levenstestament.

Uitnodiging Oratie Machteld Vonk

16-03-20

Uitnodiging TPR Wisselleerstoel Oratie Machteld Vonk op 27 april 2020

Rapport 'Eenvoudige adoptie van pleegkinderen' aangeboden aan de Tweede Kamer

06-03-20

Het rapport ‘Eenvoudige adoptie van pleegkinderen’ uitgevoerd in opdracht van het WODC is op 2 maart jl aangeboden aan de Tweede Kamer.

Europese subsidie binnengehaald voor project VU voor slachtoffers van seksueel misbruik

16-09-19

Nieke Elbers en Arno Akkermans hebben met een consortium van vijf landen (Spanje, Italie, Griekenland, Letland en Nederland) een Europese subsidie binnengehaald.

Aftrap ABEL: Amsterdam Behavioral Economics and Law lab

16-09-19

Op 12 juni is een eerste stap gezet in het inrichten van het Amsterdam Behavioral Economics and Law lab (ABEL).

Managementrapportage ‘Het levenstestament: gebruik en toepassing door het notariaat’

22-08-19

Rieneke Stelma-Roorda publiceert Managementrapportage ‘Het levenstestament: gebruik en toepassing door het notariaat’.

Call for Papers: Interdisciplinary Conference PACS September 2020

01-08-19

Op 24 en 25 september 2020 organiseert Peace and Conflict Studies(PACS) een tweedaags interdisciplinaire conferentie over Peace and Conflict Studies op de VU.

TPR-Wisselleerstoel toegekend aan Machteld Vonk

09-07-19

Sinds 1999 kent het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht jaarlijks twee Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoelen toe. Aankomend academisch jaar valt de eer te beurt aan dr. Machteld Vonk, UD Familierecht aan de VU, lid van het Amsterdams Centrum voor Familierecht en het Amsterdam Law and Behaviour Institute.

IOVIS Centre for Peace and Conflict gaat door als PACS

18-03-19

PACS staat voor centre for Peace And Conflict Studies. IOVIS, een academisch netwerk op de VU op het gebied van vrede en conflict, werd in 2017 opgericht met steun van de VU vereniging.

Nieuw in A-Lab boekenreeks: onderzoek Slachtofferadvocatuur

18-03-19

Regelmatig brengen A-LAB deelnemers boeken uit, via de website en nieuwsbrief lichten wij deze uit.

Faculteit rechtsgeleerdheid VU kiest als speerpunt Empirical Legal Studies

18-03-19

In het kader van het ‘Sectorplan rechtsgeleerdheid’, onderdeel van het ‘Domeinbeeld Social Sciences and Humanities (SSH)’ is voor de faculteiten rechtsgeleerdheid circa 6 miljoen Euro per jaar beschikbaar gesteld, voor de duur van zes jaar, en met uitzicht op het structureel worden van deze middelen als alle doelstellingen worden gehaald.

Marieke Polhout datamanager A-LAB

18-03-19

Misschien weet u nog niet dat u er een nodig hebt, maar met de nieuwe Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en alle ELS plannen zou dat wel eens snel kunnen veranderen: een datamanager.

A-LAB onderzoek heeft impact: Tweede Kamer vraagt briefing door onderzoekers

18-03-19

Na ontvangst van onderzoeksrapport vragen Tweede Kamer leden om een briefing door betrokken onderzoekers.

Masha Antokolskaia en Geeske Ruitenberg nemen deel aan technische briefing in de Tweede Kamer

15-03-19

Op 12 maart is in de Tweede Kamer het rapport over de naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding mondeling door de onderzoekers toegelicht.

Oratie Kees Blankman op 24 oktober 2019 wegens benoeming tot bijzonder hoogleraar aan de VU

01-03-19

Kees Blankman is benoemd per 1 februari 2019 op de leerstoel Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen